معنی و ترجمه کلمه drain به فارسی drain یعنی چه

drain


خشک انداختن ،کشيدن زهکش ،خالى کردن اب ،زه کشى کردن ،ابگذر،زهکش فاضل اب ،اب کشيدن از،زهکشى کردن ،کشيدن( با offيا)away،زير اب زدن ،زير اب
علوم مهندسى : ابگذر
کامپيوتر : يکى از سه ترمينال متصل ترانزيستور نوعFET
الکترونيک : جريان دادن
معمارى : زهکش
زيست شناسى : زهکش
علوم نظامى : تخليه کردن
علوم دريايى : زير اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها