معنی و ترجمه کلمه drama به فارسی drama یعنی چه

drama


درام ،نمايش ،تاتر،نمايشنامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها