معنی و ترجمه کلمه dramshop به فارسی dramshop یعنی چه

dramshop


)= barroom(سالن مشروب فروشى ،بار مشروب فروشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها