معنی و ترجمه کلمه drank as a f. به فارسی drank as a f. یعنی چه

drank as a f.


نوشابه زيادخورده ،مست لايعقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها