معنی و ترجمه کلمه draught marks به فارسی draught marks یعنی چه

draught marks


علوم دريايى : علايم ابخور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها