معنی و ترجمه کلمه draw attention به فارسی draw attention یعنی چه

draw attention


توجه کسى را جلب کردن
علوم نظامى : توجه جلب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها