معنی و ترجمه کلمه draw off به فارسی draw off یعنی چه

draw off


منحرف کردن ،کسر کردن ،برداشت ،کاستن ،کم کردن ،جدا کردن ،مجزا کردن ،دور کردن از
علوم مهندسى : تفريق کردن
معمارى : بده برداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها