معنی و ترجمه کلمه draw play به فارسی draw play یعنی چه

draw play


ورزش : ضربه عمدى با انتهاى گوى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها