معنی و ترجمه کلمه draw shot به فارسی draw shot یعنی چه

draw shot


ضربه با پيچش به عقب( بيليارد)
ورزش : ضربه با پيچش به عقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها