معنی و ترجمه کلمه drawback به فارسی drawback یعنی چه

drawback


برگشت ،تاديه ،استرداد حقوق گمرکى ،اشکال ،مانع ،زيان ،بى فايدگى
بازرگانى : تاديه ،برگشت حقوق گمرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها