معنی و ترجمه کلمه drawbar pull به فارسی drawbar pull یعنی چه

drawbar pull


علوم نظامى : فشار وارد به بازوى اتصال يا بازوى کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها