معنی و ترجمه کلمه drayage به فارسی drayage یعنی چه

drayage


چهارچرخه ياگارى مخصوص بارگيرى وباراندازى ،هزينه بارگيرى وبار اندازى( جنس ازکشتى وترن وغيره)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها