معنی و ترجمه کلمه dredging به فارسی dredging یعنی چه

dredging


لاروبى
عمران : لاروبى
معمارى : خاکبردارى زير ابى
علوم نظامى : کشيدن لنگر به کف دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها