معنی و ترجمه کلمه dreg به فارسی dreg یعنی چه

dreg


رسوب ،درده ،ته نشين ،اشغال ،پس مانده ،مدفوع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها