معنی و ترجمه کلمه drench به فارسی drench یعنی چه

drench


خيساندن ،نوشانيدن ،اب دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها