معنی و ترجمه کلمه dress shirt به فارسی dress shirt یعنی چه

dress shirt


پيراهن سفيد مردانه ،پيراهن عصر مردانه ،پيراهن لباس رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها