معنی و ترجمه کلمه dressing parade به فارسی dressing parade یعنی چه

dressing parade


مشق نظامى ،سان و رژه
علوم نظامى : رژه با انيفرم کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها