معنی و ترجمه کلمه drib به فارسی drib یعنی چه

drib


مقدار کمى ،يک قطره ،اندک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها