معنی و ترجمه کلمه dribble به فارسی dribble یعنی چه

dribble


دريبل زدن ،دريبل ،رد کردن توپ از حريف( واترپولو)،چکانيدن ،خرده خرده پيش بردن( توپ فوتبال را)،چکشيدن ،پابپا کردن( توپ فوتبال)
ورزش : رد کردن توپ از حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها