معنی و ترجمه کلمه dried fruits به فارسی dried fruits یعنی چه

dried fruits


ميوه خشک ،اجيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها