معنی و ترجمه کلمه dried به فارسی dried یعنی چه

dried


خشکيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها