معنی و ترجمه کلمه drifting key به فارسی drifting key یعنی چه

drifting key


علوم مهندسى : گووه رانش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها