معنی و ترجمه کلمه drill press vise به فارسی drill press vise یعنی چه

drill press vise


علوم مهندسى : گيره ماشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها