معنی و ترجمه کلمه drill به فارسی drill یعنی چه

drill


سوراخ کردن ،مته کردن ،کندن ،حفر کردن ،دستگاه مته ،مته مارپيچى ،مشق پاى قبضه ،مشق خدمه مشق ،مشق نظامى ،مته زدن ،مته ،تعليم دادن ،تمرين کردن
علوم مهندسى : مته دستگاه مته ستونى
عمران : مته
معمارى : مته
روانشناسى : تمرين
ورزش : تمرين
علوم هوايى : روش صحيح
علوم نظامى : سوراخ کردن چاه کندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها