معنی و ترجمه کلمه drilling guide به فارسی drilling guide یعنی چه

drilling guide


معمارى : پيش مته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها