معنی و ترجمه کلمه drilling table به فارسی drilling table یعنی چه

drilling table


علوم مهندسى : ميز مته کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها