معنی و ترجمه کلمه drip به فارسی drip یعنی چه

drip


چفت ابچکان ،چکيدن ،چکه کردن ،چکانيدن ،چکه
معمارى : شيار ابچکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها