معنی و ترجمه کلمه drive screw به فارسی drive screw یعنی چه

drive screw


ژيگلور
علوم مهندسى : پيچ سوزنى
علوم هوايى : پيچ خودرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها