معنی و ترجمه کلمه drivel به فارسی drivel یعنی چه

drivel


گليز،اب دهان جارى ساختن ،از دهن يا بينى جارى شدن ،درى ورى سخن گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها