معنی و ترجمه کلمه driving flange به فارسی driving flange یعنی چه

driving flange


فلانژ گرداننده
علوم مهندسى : لبه گرداننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها