معنی و ترجمه کلمه driving gear به فارسی driving gear یعنی چه

driving gear


علوم مهندسى : چرخ دنده محرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها