معنی و ترجمه کلمه driving licence به فارسی driving licence یعنی چه

driving licence


قانون ـ فقه : گواهينامه رانندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها