معنی و ترجمه کلمه driving mechanism به فارسی driving mechanism یعنی چه

driving mechanism


علوم مهندسى : مکانيزم رانش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها