معنی و ترجمه کلمه drop hammer به فارسی drop hammer یعنی چه

drop hammer


پتک خودکار اهنگرى
علوم مهندسى : چکش سقوطى
عمران : چکش سقوط ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها