معنی و ترجمه کلمه drop message به فارسی drop message یعنی چه

drop message


لوله هاى خبر،(که با هواپيما انداخته مى شوند)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها