معنی و ترجمه کلمه drop-scene به فارسی drop-scene یعنی چه

drop-scene


پرده جلوصحنه نمايش ،پرده اخرداستان زندگى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها