معنی و ترجمه کلمه drop به فارسی drop یعنی چه

drop


محل يک ترمينال راه دور در شبکه فاصله ميان بالا و پايين يک ورق از لوازم التحرير کامپيوترى ،بار،نشست افت کردن ،گل پس از چرخيدن روى حلقه بسکتبال به زمين انداختن ،انداختن گوى گلف به سوراخ ،به زمين انداختن توپ پس از بل گرفتن ،جاگذاشتن حريف( دوچرخه سوارى)،کم کردن ،فرود،ژيگ ،قطره ،چکه ،نقل ،اب نبات ،از قلم انداختن ،افتادن ،چکيدن ،رهاکردن ،انداختن ،قطع مراوده ،افت ،سقوط
علوم مهندسى : دريچه قلک تلفن
کامپيوتر : سقوط
عمران : قطره
شيمى : قطره
ورزش : ،جاگذاشتن حر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها