معنی و ترجمه کلمه dropsical به فارسی dropsical یعنی چه

dropsical


استسقايى ،خيزدار،متورم ،پف الود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها