معنی و ترجمه کلمه drowned river mouth به فارسی drowned river mouth یعنی چه

drowned river mouth


مصب
زيست شناسى : دهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها