معنی و ترجمه کلمه drowsihead به فارسی drowsihead یعنی چه

drowsihead


خواب الودگى ،حالت نيمخواب ،سنگينى خواب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها