معنی و ترجمه کلمه drowsiness به فارسی drowsiness یعنی چه

drowsiness


خواب الودگى ،کسالت يا،سنگينى خواب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها