معنی و ترجمه کلمه drug dependency به فارسی drug dependency یعنی چه

drug dependency


روانشناسى : وابستگى دارويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها