معنی و ترجمه کلمه drug holiday به فارسی drug holiday یعنی چه

drug holiday


روانشناسى : ترک موقت دارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها