معنی و ترجمه کلمه drum plotter به فارسی drum plotter یعنی چه

drum plotter


رسام استوانه اى ،رسام طبله
کامپيوتر : کشنده طبله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها