معنی و ترجمه کلمه dry distillation به فارسی dry distillation یعنی چه

dry distillation


شيمى : تقطير خشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها