معنی و ترجمه کلمه dry gangrene به فارسی dry gangrene یعنی چه

dry gangrene


(طب )قانقراياى خشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها