معنی و ترجمه کلمه dry nitriding به فارسی dry nitriding یعنی چه

dry nitriding


علوم مهندسى : گاز ازت دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها