معنی و ترجمه کلمه dry-bones به فارسی dry-bones یعنی چه

dry-bones


ادم لاغر،پوست واستخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها