معنی و ترجمه کلمه dry-cure به فارسی dry-cure یعنی چه

dry-cure


خشک نمک زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها