معنی و ترجمه کلمه dryly به فارسی dryly یعنی چه

dryly


بطورخشک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها